Η τοποθεσία μας

Το μήνυμα σας

  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εισάγονται από τον επισκέπτη στην παρούσα φόρμα επικοινωνίας δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνον εάν τούτο επιβάλλεται εκ του νόμου ή κατόπιν δικαστικής απόφασης ή εφόσον ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική αρχή, καθώς κι όταν υπάρχει ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη για την καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων. Η Mediaservice Πληροφορική, ως υπεύθυνος επεξεργασίας βάσει των προδιαγραφών της ισχύουσας νομοθεσίαςτηρεί σχετικό αρχείο προσωπικών δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με σκοπό την υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ της Mediaservice Πληροφορική και του επισκέπτη, για την ανταπόκριση σε κάθε είδους αίτημά του, την πληροφόρηση και παντός είδους ενημέρωσή του. Ο επισκέπτης με το παρόν παρέχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Mediaservice Πληροφορικήέχοντας ενημερωθεί ειδικά και με τρόπο σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία.Ο επισκέπτης διατηρεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κα.).

  Περισσότερα

  Έχετε κάποια απορία ?
  Έχετε κάποια σχόλια ( θετικά ή αρνητικά ) ?
  Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και
  εμείς θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

  ΑΝΘΕΩΝ 17 & ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΩΝΙΑ
  +302392023323

  Βρείτε όλα τα αναλώσιμα για τον εκτυπωτή σας και με ένα τηλέφωνο τα έχετε στην πόρτα σας

  Αρέσει σε %d bloggers: