Ταμειακές Μηχανογράφηση Υπολογιστές Αναλώσιμα Περιφερειακά

HP 106A W1106A