Επισκευή εξ’ αποστάσεως

12.00

Η υπηρεσία Επισκευή εξ’ αποστάσεως αφορά στην επίλυση τεχνικού προβλήματος απομακρυσμένα.
Περιλαμβάνει:
• Καθοδήγηση για διαδικασία σύνδεσης απομακρυσμένου ελέγχου
• Διάγνωση βλάβης και επίλυσή της
• Γενικός διαγνωστικός έλεγχος
• Αποσύνδεση από συσκευή πελάτη

Ενεργοποίση .

Μέτα την αγορά της , κάνετε αίτηση ΕΔΩ και θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά εμείς  για να ξεκινήσουμε  την διαδικασία έναρξης.

Όροι υπηρεσίας

• Η διάρκεια της υπηρεσίας είναι 20 λεπτά
• Για την εφαρμογή της υπηρεσίας απαιτείται ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο
• Η υπηρεσία αφορά συσκευή με λειτουργικό σύστημα Windows 7 και μεταγενέστερο συνδεδεμένη στο δίκτυο.