Πριν δείτε τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας κερδίστε 10 € έκπτωση για την  Επισκευή του laptop σας 

Image
ΚΑΝΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER 
KAI ΠΑΡTΕ  10€  ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ e mail ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ ΣΑΣ !!!
 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εισάγονται από τον επισκέπτη στην παρούσα φόρμα επικοινωνίας δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνον εάν τούτο επιβάλλεται εκ του νόμου ή κατόπιν δικαστικής απόφασης ή εφόσον ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική αρχή, καθώς κι όταν υπάρχει ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη για την καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων.
Η Mediaservice Πληροφορική, ως υπεύθυνος επεξεργασίας  βάσει των προδιαγραφών της ισχύουσας νομοθεσίαςτηρεί σχετικό αρχείο προσωπικών δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με σκοπό την υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ της Mediaservice Πληροφορική και του επισκέπτη, για την ανταπόκριση σε κάθε είδους αίτημά του, την πληροφόρηση και παντός είδους ενημέρωσή του.Ο επισκέπτης με το παρόν παρέχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Mediaservice Πληροφορική έχοντας ενημερωθεί ειδικά και με τρόπο σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο επισκέπτης διατηρεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κα.).
Copyrights © MediaService.gr 2018
Create a free landing page —