Άνοιγμα Νέου Αιτήματος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να ανοίξει ένα νέο αίτημα υποστήριξης


Contact Information


Τομέας Βοήθειας

Ticket Details

 Μετά το πέρας 60 εργασίμων ημερών στο κατάστημα εκτυπωτές, πολυμηχανήματα , laptop, pc κλπ θεωρούνται ότι απαξιώθηκαν από το πελάτη και καταστρέφονται ή ανακυκλώνονται χωρίς Προειδοποίηση Η εταιρία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν παράνομο λογισμικό ή/ και απώλεια δεδομένων, στους Η/Υ προς επισκευή .Συμφωνώ με τα προσωπικά μου δεδομένα, τα οποία παρέχονται μέσω της υποβολής φόρμας, για επεξεργασία από την MEDIASERVICE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για το σκοπό του αιτήματος υποστήριξηςσύμφωνα με το GDPR.

Κείμενο CAPTCHA:    Πληκτρολογήστε το κείμενο που εμφανίζεται στην εικόνα.
 

Παρακαλούμε περιμένετε!

Παρακαλούμε περιμένετε... θα πάρει ένα δευτερόλεπτο!