Ταμειακές Μηχανογράφηση Υπολογιστές Αναλώσιμα Περιφερειακά

HP 350XL BK