Ταμειακές Μηχανογράφηση Υπολογιστές Αναλώσιμα Περιφερειακά

HP CF230A 30A