Ταμειακές Μηχανογράφηση Υπολογιστές Αναλώσιμα Περιφερειακά

HP CF230X Jumbo (CF230A) 5K pages