Ταμειακές Μηχανογράφηση Υπολογιστές Αναλώσιμα Περιφερειακά

HP CF287X Jumbo (CF287A) 24K pgs