Ταμειακές Μηχανογράφηση Υπολογιστές Αναλώσιμα Περιφερειακά

SAMSUNG MLT-D116L (with Upgraded chip)