Αλλαγή οθόνης laptop στη Mediaservice.gr

Σίγουρα θα χρειαστεί αλλαγή οθόνης laptop αν γίνει έτσι :

Αλλαγή οθόνης laptop

Ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο σε ένα laptop είναι το σπάσιμό ή η καταστροφή μιας οθόνης και η αλλαγή της.

Τι μας οδηγεί να σκεφτούμε πως η οθόνη του φορητού μας υπολογιστή θέλει άλλαγμα;

-Έχει σπάσει ή έχει ραγίσει και κάποια σημεία.
-Σε κάποια σημεία της οθόνης δεν υπάρχει καθόλου εικόνα.
-Τα χρώματα της οθόνης είναι εντελώς ξεθωριασμένα.
-Η φωτεινότητα της οθόνης αλλάζει από τέρμα φωτεινή σε τέρμα σκοτεινή.
-Η οθόνη είναι μόνιμα σκοτεινή.

Στη mediaservice.gr αλλάζουμε την οθόνη αυθημερόν (για περιοχές Θεσσαλονίκης και Περαίας).
Για οποιαδήποτε βλάβη στο laptop κάλεσε στο 23920 23323 και έχουμε την λύση.