Κουπόνια τεχνολογίας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Μοναδική ευκαιρία για δωρεάν αναβάθμιση και 100% χρηματοδότηση σε Software , Hardware και πολλές ακόμα δαπάνες .

Το πρόγραμμα «Κουπόνια Τεχνολογίας» αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την ενίσχυση την ψηφιακής παρουσία τους.

 

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος ανέρχεται στο 100%. Αναλυτικά παρακάτω.

 • ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Hardware)Εξυπηρετητές (servers), εξοπλισμός Ενσύρματου ή και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση, ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop), εξοπλισμός γραφείου (projectors, scanners, printers, κλπ), εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες). 

  2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Software)

  Ανάπτυξη ή και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop, ανάπτυξη ιστοσελίδας (σε τουλάχιστον 2 γλώσσες), εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ, προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, HRMS κλπ), εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης.

   

  3: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα Social media). υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή και του ηλεκτρονικού καταστήματος, υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων.

όλοι η διαδικασία ΕΔΩ