ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΦΕΚ 4861/ ΠΟΛ 1195 (ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ)

Ρύθμιση της ώρας στις ταμειακές μηχανές

Στις 31/10/2018 στο δεύτερο τεύχος του ΦΕΚ 4861, παρουσιάζεται η ΠΟΛ 1195. Αυτή αναφέρεται σε αλλαγές στη νομοθεσία που αφορά τη λειτουργία των μηχανισμών ΕΑΦΔΣΣ των πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Το άρθρο 3 της ΠΟΛ αφορά όλα τα ταμειακά συστήματα και αναφέρεται σε δύο παραμέτρους τους.

Την ώρα τους, η οποία

δεν θα πρέπει να έχει απόκλιση από το ρολόι της ΓΓΠΣ (ή ώρα που ισχύει για όλο το διαδίκτυο). Και την εισαγωγή του κλειδιού κρυπτογράφησης και της διεύθυνσης αποστολής στην ταμειακή που θα πρέπει να γίνεται εντός δεκαημέρου από τη δήλωσή της στην ΓΓΠΣ.

  • Η ώρα θα μπορεί να ρυθμίζεται με δύο τρόπους. Είτε αυτόματα από την ταμειακή, κατά τη σύνδεσή της μέσω διαδικτύου στην θυρίδα της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ για την αποστολή του δελτίου Ζ και μετά από αυτή. Είτε πάλι αν δεν είναι συνδεδεμένη ή δεν έχει το ανάλογο λογισμικό θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά από τον επιχειρηματία και να ρυθμίζεται επιτόπου από τεχνικό.

  • Το κλειδί κρυπτογράφησης (AES key)και η ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) αποστολής θα δίνονται από το λογιστή στον υπεύθυνο για την ταμειακή τεχνικό μετά από τη δήλωσή της στην ΓΓΠΣ. Αυτά βρίσκονται στο site της ΑΑΔΕ στη θυρίδα:https://www1.gsis.gr/tameiakes/myweb/esend.php (κλικ για αυτόματη σύνδεση).
  • Στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας στη ΒΟΗΘΕΙΑ αναγράφεται το URL για άμεση σύνδεση και στις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, στην επιλογή ΕΑΦΔΣΣ και Ταμειακές εμφανίζονται οι ταμειακές και οι ΕΑΦΔΣΣ που έχει σε λειτουργία η επιχείρηση. Κάνοντας δεξί κλικ με το ποντίκι στην αντίστοιχη ταμειακή, αφού πρώτα την επιλεγεί με αριστερό κλικ, δίνεται η επιλογή εμφάνισης του κλειδιού AES.

 

Ολόκληρη η ΠΟΛ 1195 με τονισμένο τα άρθρο 3. (κλικ για εμφάνιση)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η απόκλιση ρολογιού της ταμειακής μηχανης από την πραγματική ώρα, θεωρείται παράβαση και επιβάλλεται πρόστιμο στον κάτοχο της, ύψους 500 € (βάσει του ν.4174/2013, άρθρο 54, περίπτωση ια. «λειτουργία ΦΗΜ με μη εγκεκριμένες προδιαγραφές»).